کارشناسی خودرو در تهران

مرکز تخصصی کارشناسی خودرو

گروه کارشناسی ماتریس خدمات زیر را به خریداران خودرو ارائه میدهد: تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی تست آپش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | مهندس مهرآبادی

کارشناسی سانتافه

تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | مهرابادی