سایر خدمات ساختمانی در تهران

در خواست همکاری

فروشگاه مولایی در زمینه تهیه و تامیین کننده کلیه ماحیتاجات لوازم ساختمانی و بهداشتی فعالیت می کنند

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۱۴ | حسین مولایی

مدیریت راه دور تاسیسات

گروه مهندسی رسا کنترلر iCON-1098 را جهت کنترل از راه دور تاسیسات و تجهیزات از طریق GPRS را ارائه می دهد. این کنترلر که با نام iCON1098 وارد بازار شده است ، ا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۱۴ | نیکان قائد علم