سایر در تهران

محوطه سازی ، آسفالت تراشه ، تراشه آسفالت ،قیر پاشی

محوطه سازی ، آسفالت تراشه ، تراشه آسفالت ،قیر پاشی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حسن عبدالله پور

نیوجرسی بتنی

نیوجرسی بتنی: نیوجرسی بتنی اولین بار در سال 1967 در شهر نیوجرسی کانادا مورد بهره برداری قرار گرفت.در کشور ما نیز در سال 1374 به دلایل ایمنی مثل جداسازی مع...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شرکت لوله های بتنی پابکو