گیت فروشگاهی در تهران

راه اندازی سیستمهای صدور گیت پاس و کنترل تردد

مجری راه اندازی سیستمهای صدور گیت پاس و کنترل تردد در فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی - کارفرما شرکت پتروپارس در فازهای 12 پارس جنوبی - کارفرما شرکت پتروپارس ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۰:۰۲ | شرکت آرمان تدبیر شریف