خدمات دامداری در تهران

فروش فرمالین 37 و 20 10 و 5 در صد

فروش فرمالین به صورت صورت 5 تا 37 درصد با انواع بسته بندی (تانکر ، بشکه، 20 لیتری ) جهت مصارف بهداشتی در دامداری ها و مرغ داری های سراسر کشور

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | مهدی مهدوی