خدمات آزمایشگاهی کشاورزی در تهران

کشت بافت گیاهی

طراحی و اجرای آزمایشگاه کشت بافت گیاهی زیر نظر کارشناسان با تجربه ارائه مواد و لوازم آزمایشگاه کشت بافت گیاهی با مناسبترین قیمتها ارائه مواد ولواز...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | محمد امیداله