آبپاش و آبفشان در تهران

تامین آب گشاورزی و صنعتی با مطالعات ژئوفیزیکی

شرکت مهندسین مشاور یاران معدن آرا آمادگی خودرا جهت انجام مطالعات ژئوفیزیک باروش ژئوالکتریک ، بخصوص مطالعات آبهای زیرزمینی جهت تامین آب پروژه ها وواحدهای م...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۱۸ | شرکت مهندسین مشور یاران معدن آرا