آبپاش و آبفشان در تهران

آبپاش نلسون

آبپاش برنجی 1/4 1 اینچ تنظیمی و تمام دور نلسون امریکا F80:تمام دور شعاع پاشش:18/5الی33 متر P85:تنظیمی شعاع پاشش:14/5الی29/4 متر مقاوم در برابر بادهای ش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۱۳ | شرکت تهران گلزار خاورمیانه