لوله دریپردار، نوارتیپ آبیاری - تهران

لوله های دریپردار و نوار تیپ های آبیاری از جمله روش های نوین آبیاری هستند. با استفاده از این تجهیزات میزان هدر رفت آب کاهش چشمگیری خواهد داشت. نماینده فروش یورودریپ لوله های دریپر دار وارداتی مانند لوله دریپردار یورودریپ یونان، لوله دریپردار سان استریم ترکیه از این دسته اند. از جمله این محصولات : لوله دریپردار,لوله دریپردار,لوله قطره چکاندار,لوله قطره چکان دار لوله آبیاری,یورودریپ,آزود,سان استریم,ایری لاین,ایریلاین,نتافیم دریپر نتافیم,دریپرنتافیم,لوله آبیاری یورودریپ,لوله آبیاری آزود لوله آبیاری سان استریم, لوله آبیاری ایری لاین,لوله آبیاری ایریلاین لوله یورودریپ,لوله آزود,لوله سان استریم,لوله ایری لاین,لوله ایریلاین گلخانه,لوله دریپردار یورودریپ,لوله دریپردار آزود,لوله دریپردار سان استریم لوله دریپر دار پلی اتیلن البرز,لوله دریپردار پلی اتیلن البرز لوله قطره چکاندار پلی اتیلن البرز,لوله قطره چکان دار پلی اتیلن البرز یورودریپپلی اتیلن البرز آزود, پلی اتیلن البرز سان استریم,یورودریپ eurodrip ,آزود azud,یورودریپ eurodrip آزود azud,سان استریم sunstream ,سان استریم sunstream ,لوله دریپردار لوله دریپر دار polyalborz,لوله آبیاری,لوله آبیاری ,لوله آبیاریpolyalborz لوله دریپردار آزود polyalborz,لوله دریپردار یورودریپ polyalborz,لوله دریپردار سان استریم لوله دریپردار روبرت ,لوله دریپردار ایری لاین ,لوله دریپردار ایری تک ,لوله دریپر دار آزود لوله دریپر دار یورودریپ ,لوله دریپر دار سان استریم ,لوله دریپر دار روبرت ,لوله دریپر دار ایری لاین لوله دریپر دار ایری تک ,لوله قطره چکان دار آزود ,لوله قطره چکان دار آزود لوله قطره چکاندار یورودریپ IEM,لوله قطره چکان دار سان استریم IEM,لوله قطره چکان دار روبرتIEM،IEM لوله قطره چکان دار ایری تک IEM,یورودریپ IEM,لوله سان استریم ،EURODRIP,AZUD,SUNSTREAM,IRRILINE, EURODRIP,AZUD,IRRILINE,SUNSTREAM,EURODRI P,AZUD ,SUNSTREAM ,AZUD لوله دریپردار,AZUD لوله دریپر دار,EURODRIP لوله دریپردار,EURODRIP لوله دریپر دار,IRRILINE لوله دریپر دار,IRRILINE لوله دریپردار,SUNSTREAM لوله دریپردار,SUNSTREAM لوله دریپر دار, لوله دریپردار،لوله دریپر دار,SUN STREAM،سان استریم کارشناسان شرکت کشت کالا گستر شما را در انتخاب دقیقتر و سریعتر لوله یا تیپ مورد نظرتا یاری می دهند.

کشت کالا گستر

تهران > تهران

۰۹۱۲۳۹۳۹۲۳۰ - ۰۲۱۳۶۶۱۹۶۵۷ - ۰۲۱۳۶۶۱۱۱۲۴

Email

آدرس: تهران خیابان سعدی شمالی - کوچه دیبا - پلاک 4 - واحد 5

تعداد بازدید: ۴۴۲۲

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۹

شناسه آگهی: ۹۲۹۸۵۷

تازه های کشاورزی و دامداری در تهران