بذر درختان در تهران

کاشت درخت در باغچه منازل وپیوند زدن درخت

کاشت درخت در باغچه و پیوند زدن چند درخت به یک درخت مثلا در یک درخت توت چند نوع توت میشود به عمل آورد مثل پیوند شاه توت به یک درخت توت معمولی کاشتن درخت وغیر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | آقای فخری