فروش نهال بادام پوست کاغذی - بادام فرانیس

مهندس زردادی: ۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵

فروش کلی و جزئی بادام فرانیس رقم پایه تلخ و شرین پایه تلخ :نسبت به کم ابی مقاوم تر و پر بار تر نسبت به پایه شرین میباشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین تماس بگیرید .

مهندس زردادی

تهران > تهران

۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵

Email

تعداد بازدید: ۳۱۹۶

به روز رسانی: امروز ۱۵:۰۷

شناسه آگهی: ۱۲۱۱۲۴۱

تازه های کشاورزی و دامداری در تهران