دستگاه اتوماتیک قشو گاو

خرید و فروش دستگاه خودکار تیمار گاو طراحی شده برای افزایش سلامت ، آرامش و آسایش گاو که به نوبه خود یک انقلاب در زمینه سلامت و آسایش گاو ایجاد کرده است.این دستگاه با حفظ سلامت بر روی پوست و موی گاو باعث تنظیم گردش خـــــــــون بر روی پوست گاو و فراهم کردن آسایش گاو می گردد.از این رو احساس سلامت وآرامش در گاو باعث افزایش میزان شیردهی در گاو می شود.

مهندس زارع

تهران > تهران

۰۷۱۴۳۴۹۴۴۱۵ - ۰۹۱۲۰۱۷۸۴۷۳ - ۰۹۱۲۲۷۸۷۹۴۹ - ۰۹۱۷۳۲۹۶۶۵۶

Email

تعداد بازدید: ۴۷۹۱

به روز رسانی: دیروز ۲۳:۵۸

شناسه آگهی: ۸۵۴۵۷۶