سایر در تهران

کود مرغ پلت هلندی

1_ارگانیک و طبیعی و سولویی و دارای امینواسید و فلوویک 2_دارای عناصر غذایی ضروری برای گیاه. 3_مقدارمصرف برای باغات 500 کیلو گرو و برای زراعت 700 کیلو گرم ....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شرکت کشاورزی پایا _ ایلند