اتوماسیون صنعتی در تهران

کدهای مبدل موترونا

شرکت موترونای آلمان به عنوان تولید کننده انواع مبدل و اینترفیس : سینوسی و کسینوسی ، HTL به TTL، سیگنال به فرکانس، سیگنال به SSI ، سیگنال به Parallel ، سیگنا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۴۰ | پیمان مقدم