پلی اتیلن گلایکول شیمیایی و دارویی 200-300-400-600 - تهران

شرکت بهار شیمی آفاق: ۷۷۶۱۶۵۰۹ - ۷۷۶۱۴۶۰۹ - ۰۹۱۲۸۱۹۰۹۹۵

فروش پلی اتیلن گلایکول شیمیایی و دارویی (PEG) گرید 200-300-400-600

شرکت بهار شیمی آفاق

تهران > تهران

۷۷۶۱۶۵۰۹ - ۷۷۶۱۴۶۰۹ - ۰۹۱۲۸۱۹۰۹۹۵

فکس: ۷۷۶۱۷۱۸۳

Email

تعداد بازدید: ۶۵۲

به روز رسانی: امروز ۱۷:۳۸

شناسه آگهی: ۹۶۷۲۹۲

تازه های مواد شیمیایی در تهران