فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی - تهران

فاطمه ابراهیمی: ۶۹۶۵۶۸۴۵۹ - ۶۶۱۲۳۶۷۰ - ۶۶۹۴۶۱۳۸

«بسمه تعالی» کارن پویا نوآور 1.آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597 2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 9. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 10. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 12. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 13. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 15. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 16. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 19. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 20. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 21. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 22. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 23. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 24. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 25. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 26. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 27. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 28. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 29. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 30. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 31. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 32. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 33. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 34. آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 35. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 36. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 37. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 38. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 39. اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986 40. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 41. اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 42. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 43. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 44.تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 45. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 46. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 47. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 48. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 49. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 جهت دریافت قیمت روز یا اطلاعات بیشتر با شماره ی: 66428094-6646138 تماس؛یا به سایت karenlab.com مراجعه کنید.

فاطمه ابراهیمی

تهران > تهران

۶۹۶۵۶۸۴۵۹ - ۶۶۱۲۳۶۷۰ - ۶۶۹۴۶۱۳۸

Email

تعداد بازدید: ۳۹۵۳

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۶۵۹۸۵۵

تازه های سایر در تهران