خدمات فنی و مهندسی در تهران

تامین ترانسفورماتور قدرت Power Trans

تامین ترانسفورما تورهای توزیع و قدرت (LV / MV /HV) با کابرد offshore , onshore تحت لیسانس شرکت OCREV ایتالیا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | بصیری