طرح توجیهی کسب و کار صنعتی کشاورزی تولیدی گردشگری - تهران

علیرضا هاشمی: ۰۹۱۱۸۳۷۰۳۷۷

تهیه طرح های توجیهی کسب و کار از جمله: طرح کارافرینی و اشتغال، تهیه گزارش مالی و فنی و اقتصادی طرح های توجیهی و اقتصادی همراه با محاسبات حسابداری، کلیه طرح های روستایی، طرح گردشگری، طرح تولیدی، طرح صنعتی صورت میگیرد. لطفا تماس بگیرید.

علیرضا هاشمی

تهران > تهران

۰۹۱۱۸۳۷۰۳۷۷

Email

تعداد بازدید: ۱۶۱۱

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۳۹۴۱۴

تازه های طرح های توجیهی در تهران