بلبرینگ در تهران

بال بوش BALL BOSH -LME

بال بوش- BALL BOSH -LME بال بوش ها در انواع با پوسته اهنی و فلنج گرد . با پوسته اهنی و فلنج گرد 2 طرف برش خورده.فلنج چهار گوش . بلبرینگ بال بوش با پوسته ا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | حمید شیخ احمدی