بذرچمن شرکت سیب سبز

مهندس بهروز جوادی: ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

بذرچمن نام کشور نام علمی نام ردیف Barenbrug هلند اسپرت بارنبروگ بذر چمن 1 Barenbrug هلند سوپر اسپرت بارنبروگ بذر چمن 2 Barenbrug هلند اسپیدی گرین بارنبروگ بذر چمن 3 Barenbrug هلند برمودا گراس بارنبروگ بذر چمن 4 Joorden هلند اسپرت جردن بذر چمن 5 Joorden هلند گرین (لولیوم) جردن بذر چمن 6 Joorden هلند برمودا گراس جردن بذر چمن 7 Joorden هلند فستوکا جردن بذر چمن 8 Joorden هلند (هورس ریس جردن (مخصوص پیست اسب دوانی بذر چمن 9 DLF هلند اسپرت مامراستیخ بذر چمن 10 DLF هلند گرین مامراستیخ بذر چمن 11 Hamilton هلند اسپرت هامیلتون سید بذر چمن 12 آمریکا (برمودا گراس ( بدون پوشش بذر چمن 13 آمریکا (برمودا گراس (پوشش دار بذر چمن 14 Gold line ایتالیا گلد لاین بذر چمن 15 Euro grass هلند یوروگراس بذر چمن 16 Europseeds هلند دایکوندرا- پروسید (بذر دایکوندرا( شبدر زینتی 17 Pop Vriend هلند دایکوندرا- پوپ (بذر دایکوندرا( شبدر زینتی 18 Pop Vriend هلند دایکوندرا اسکاراواتی (بذر دایکوندرا( شبدر زینتی 19 بذر چمن

مهندس بهروز جوادی

تهران > تهران

۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

Email

آدرس: کرج ابتدای جاده محمدشهر بعدازمیدان بار فروشگاه سیب سبز

تعداد بازدید: ۴۲۱۷

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۵۱۲۰۱۳

تازه های بذر چمن در تهران

چمن اسپرت بارنبروگ هلند 4 تخم

محصول کشور هلند ، دائم سبز با عمر مفید 10 سال دارای ریشه خودرو برای مناطق مختلف معتدل ، نیمه سردسیر و سرد سیر محتوی 4 نوع بذر : 1.Barrage 26% loliuoim per...