آموزش آشپزی در تهران

آموزش نوشیدنی های قهوه باریستا

آموزش باریستا ( با ارائه مدرک SCAE ) برگزاری دوره های آموزشی باریستا به صورت جمعی و خصوصی توسط مدرسان رسمی انجمن تخصصی قهوه اروپا ( SCAE) بر اساس سرفصل ه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شرکت استیلا