آموزش مهارتهای زندگی در تهران

تقومی آموزشی پاییز 93 گروه افزار فرزام

1. نرم افزار Etap 2-4 مهر280000تومان 2. طراحی پلنت صنعتی 5-7مهر 320000 تومان 3. روشنایی همراه با نرم افزار Dialux9-11 مهر 200000 تومان 4. سایزینگ کابل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | گروه افزار فرزام

آموزش برنامه ریزی استراتژیک

سی دی شماره 5) آموزش کامل برنامه ریزی استراتژیک و SWOT وPorter و SPACEوIFE-EFE-IE وCPM و ... بهمراه نمونه برنامه استراتژیک و چشم انداز 4 ساله 2 شرکت خوب ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | علیرضا مداح