مشاوره پایان نامه MATLAB - تهران

کیان: ۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

فوق لیسانس مهندسی برق با سابقه شش ساله در تدریس در دانشگاه ها و پروژههای تحقیقاتی برای اکثر دانشگاهها و شرکتهای ایران آمادگی خود را جهت مشاوره و آموزش اعلام می کند. azsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir 09367292276 صادقی در کمترین زمان ممکن ، سفارش از کلیه نقاط کشور برنامه نویسی پیشرفته مطلب MATLAB Advanced MATLAB Programming --------------------------------------- شبکه های عصبی درMATLAB انواع شبکه های عصبی MATLAB Neural Network --------------------------------------- پردازش تصویردرMATLAB MATLAB Image Processing --------------------------------------- منطق فازی MATLAB Fuzzy Logic -------------------------------------- Simulink مهندسی برق - قدرت MATLAB SimPower System (Power Engineering) -------------------------------------- مهندسی کنترل در MATLAB MATLAB Simulink Control Design -------------------------------------- پیاده سازی مدار دیجیتال در MATLAB Digital Systems (Digital Circuit Implementation in MATLAB) ------------------------------------- پیاده سازی کلونی مورچه در MATLAB کلو نی مورچه Ant Colony Optimization (ACO) algorithm in MATLAB -------------------------------------- الگوریتم ‍ژنتیک Genetic Algorithm (GA) ------------------------------------ طراحی مدار مجتمع آنالوگ و دیجیتال CMOS VLSI Analog and Digital Integrated Circuit (IC) HSPICE SPICE *********************************** ما ادعا نمی کنیم بهترین هستیم بلکه سالهایی زیادی است که با MATLAB کار کرده ایم و تجارب زیادی در زمینه مشاورهazsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir 09367292276 صادقی azsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir 09367292276 صادقی

کیان

تهران > تهران

۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

Email

تعداد بازدید: ۹۷۶

به روز رسانی: ۳ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۱۲۴۹۸۴

تازه های سایر موارد در تهران