پروژه های آماده دانشجویی C# - تهران

نوید صادقی: ۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

hamid.namalom1@gmail.com azsoft.ir 09367292276 مهندس صادقیhamid.namalom1@gmail.com azsoft.ir 09367292276 مهندس صادقی پروژه های آماده دانشجویی C# پروژه های C#: پروژه انبارداری به زبان C#.Net پروژه صدا سیما به زبان C#.Net پروژه داروخانه (به صورت سه لایه) به زبان C#.Net پروژه درمانگاه (به صورت سه لایه) به زبان C#.Net پروژه مکانیزه کردن دبیرخانه (به صورت سه لایه) به زبان C#.Net پروژه آموزشگاه به زبان C#.Net پروژه صدور گواهی به زبان C#.Net پروژه نوسیندگان به زبان C#.Net پروژه خوابگاه دانشجویان به زبان C#.Net پروژه دندانپزشکی به زبان C#.Net پروژه امداد به زبان C#.Net پروژه قرض الحسنه به زبان C#.Net پروژه لباس فروشی به زبان C#.Net پروژه کتابفروشی به زبان C#.Net پروژه تاکسی تلفنی به زبان C#.Net پروژه بیمه به زبان C#.Net پروژه بیمه به زبان C#.Net و پایگاه داده SqlServer هدف ما از انجام این پروژه مکانیزه کردن سیستم کاربری اداره رفاه جهت تسهیل استفاده از امکانات رفاهی ارائه شده توسط اداره رفاه به کارگران و کارکنان می باشد.در اینجا کلیه فرمهایی که این اداره به کارگران و کارکنان نیروگاه ارائه می دهد بررسی شد و با استفاده از آنها پرسشهایی جهت پاسخگویی کارگران و کارکنان اداره تنظیم شد و با استفاده از مصاحبه های انجام شده و مستندات موجود در اداره رفاه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی مدلسازی شده و دیاگرام های مدل کاری، مورد های استفاده و فعالیتها تهیه و تنظیم شد . hamid.namalom1@gmail.com azsoft.ir 09367292276 مهندس صادقی

نوید صادقی

تهران > تهران

۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

Email

تعداد بازدید: ۱۹۰۱

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۴۲۶۲۱۹

تازه های پایان نامه ، پروژه ، مقاله در تهران