جام پروژه های شما با موضوعات جدید با نرم افزار های - تهران

شریفی: ۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

فروشگاه اینترنتی - نشریه الکترونیکی - سیستم هتل آنلاین - سیستم رای گیری آنلاین , صدها پروژه اماده دیگر azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com پروژه های مه ندسی نرم افزار - تجزیه تحلیلrational r پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل انجام پروژه های شما با موضوعات جدید با نرم افزار های rational rose - argouml - startuml و ... برخی دیگر پروژه های رشنال رز : 1 car parcing - پارکینگ ماشین ««رشنال رز»» 2 سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3 سیستم مانیتورینگ نامه (دبیرخانه) ««رشنال رز»» 4 فروشگاه اینترنتی - درجه 1 ««رشنال رز»» 5 فروشگاه اینترنتی - درجه 2 ««رشنال رز» 6 پروژه سیستم آرشیو نرم افزار ( بانک اطلاعات نرم افزار ) ««رشنال رز»» 7 پروژه سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم افزار رشنال رز Rational Rose - همراه با نمودارهای کامل ««رشنال رز»» 8 سیستم خود پرداز - عابر بانک (ATM) ««رشنال رز»» 9 پروژه سیستم رزرو بلیط آنلاین ««رشنال رز»» 10 پروژه سیستم کتابخانه معمولی ««رشنال رز»» 11 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 1 ««رشنال رز»» 12 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 2 ««رشنال رز»» 13 پروژه سیستم دبیرخانه دیجیتال ««رشنال رز»» 14 پروژه سیستم تاکسی تلفنی ( آژانس ) ««رشنال رز»» 15 پروژه سیستم سایت آزمون ««رشنال رز»» 16 پروژه سیستم هتل ««رشنال رز»» 17 پروژه سیستم داروخانه ««رشنال رز»» 18 پروژه سیستم بیمه خدمات درمانی ««رشنال رز»» 19 پروژه سیستم بیمه ماشین ( بیمه خودرو ) ««رشنال رز»» 20 پروژه سیستم ثبت نام دانشگاه ««رشنال رز»» 21 پروژه سایت انجمن ««رشنال رز»» 22 پروژه سیستم آزمایشگاه بیمارستان ««رشنال رز»» azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 23 پروژه سیستم اداری ( کارگزینی ) ««رشنال رز» 24 پروژه سیستم انبار ««رشنال رز»» 25 پروژه سیستم آموزشگاه زبان ( زبانکده ) ««رشنال رز»» 26 پروژه سیستم نشریه الکترونیک ( نشریه دیجیتال ) ««رشنال رز»» 27 پروژه سیستم محاسبه کارکرد پرسنل ««رشنال رز»» 28 پروژه سیستم جامعه مجازی ««رشنال رز»» 29 پروژه سیستم کارت تغدیه (کارت سلف دانشگاه - کارت رزرو غذا ) ««رشنال رز»» نوشته شده توسط نویسنده | چاپ یادداشت | 0 نظر پروژه های مهندسی نرم افزار 1 شنبه 12 مهر 1393 ساعت 14:30 انجام پروژه های شما با موضوعات جدید با نرم افزار های rational rose - argouml - startuml و ... برخی دیگر پروژه های رشنال رز : 1 car parcing - پارکینگ ماشین ««رشنال رز»» 2 سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3 سیستم مانیتورینگ نامه (دبیرخانه) ««رشنال رز»» 4 فروشگاه اینترنتی - درجه 1 ««رشنال رز»» 5 فروشگاه اینترنتی - درجه 2 ««رشنال رز» 6 پروژه سیستم آرشیو نرم افزار ( بانک اطلاعات نرم افزار ) ««رشنال رز»» 7 پروژه سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم افزار رشنال رز Rational Rose - همراه با نمودارهای کامل ««رشنال رز»» 8 سیستم خود پرداز - عابر بانک (ATM) ««رشنال رز»» 9 پروژه سیستم رزرو بلیط آنلاین ««رشنال رز»» 10 پروژه سیستم کتابخانه معمولی ««رشنال رز»» 11 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 1 ««رشنال رز»» 12 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 2 ««رشنال رز»» 13 پروژه سیستم دبیرخانه دیجیتال ««رشنال رز»» 14 پروژه سیستم تاکسی تلفنی ( آژانس ) ««رشنال رز»» 15 پروژه سیستم سایت آزمون ««رشنال رز»» 16 پروژه سیستم هتل ««رشنال رز»» 17 پروژه سیستم داروخانه ««رشنال رز»» 18 پروژه سیستم بیمه خدمات درمانی ««رشنال رز»» 19 پروژه سیستم بیمه ماشین ( بیمه خودرو ) ««رشنال رز»» 20 پروژه سیستم ثبت نام دانشگاه ««رشنال رز»» 21 پروژه سایت انجمن ««رشنال رز»» 22 پروژه سیستم آزمایشگاه بیمارستان ««رشنال رز»» 23 پروژه سیستم اداری ( کارگزینی ) ««رشنال رز» 24 پروژه سیستم انبار ««رشنال رز»» 25 پروژه سیستم آموزشگاه زبان ( زبانکده ) ««رشنال رز»» 26 پروژه سیستم نشریه الکترونیک ( نشریه دیجیتال ) ««رشنال رز»» 27 پروژه سیستم محاسبه کارکرد پرسنل ««رشنال رز»» 28 پروژه سیستم جامعه مجازی ««رشنال رز»» 29 پروژه سیستم کارت تغدیه (کارت سلف دانشگاه - کارت رزرو غذا ) ««رشنال رز»» 30 پروژه سیستم اطلاعات شخصی روزانه (ثیت قراردادهای شخصی و ...) ««رشنال رز»» پروژه سیستم رزرو بلیط قطار و هواپیما انلاین با رشنال رز پروژه سیستم دبیرخانه با رشنال رز پروژه سیستم فروشگاه زنجیره ای با رشنال رز پروژه سیستم دانشگاه با رشنال رز و php azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com پروژه سیستم کتابخانه به همراه کد سی شارپ با رشنال رز پروژه سیستم اداره پست با رشنال رز پروژه سیستم مشاور املاک با رشنال رز پروژه سیستم حقوق و دستمزد با رشنال رز پروژه سیستم فنی و حرفه ای با رشنال رز پروژه سیستم اموزش و پرورش با رشنال رز پروژه سیستم قرض الحسنه با رشنال رز

شریفی

تهران > تهران

۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

Email

تعداد بازدید: ۱۱۳۴

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۶۸۹۳۵۵

تازه های سایر موارد در تهران