سایر موارد در تهران

آموزش برق افزار فرزام

شرکت برق افزار فرزام )بافر( با بهره گیری از نیروهای متخصص دانشگاه و صنعت و بر اساس نیازهای روز تاسیس گردید. با گسترش فعالیت های اجرایی و آموزشی شرکت برق افزا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | افزار فرزام

آموزش GIS و سنجش از دور (RS)-فن بیان-نویسندگی

با سلام. آموزش مقدماتی و پیشرفته دروس تخصصی (GIS و سنجش از دور) و بسیار کاربردی در شهرسازی و کار در توسعه و عمران و ....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | الهام جوادی فرد