تعمیر ماشین های اداری در تهران

تعمیرات بردهای دستگاه فتوکپی

نحوه برگزاری دوره تعمیرات بردهای دستگاه فتوکپی : آموزش الکترونیک ویژه بازار کار و کاربردی شامل : فیوز ، مقاومت ، سلف ، خازن ، دیود ، ترانس ، ترانزیست...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | پایتخت