المنت در تهران

فروش المنت سیمی - فروش پارچه نسوز

فروش سیم المنت فروش پارچه نسوز تهیه و توزیع سیم المنت المنت سیمی المنت سیمی مورد استفاده گوناگون در صنعت حرارتی دارد از جمله در کوره ها تا 1200 درجه سان...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۲۱ | علیرضا علیزاده

المنت فیلتر و مش پد برج های جذب خطوط اسید سولفوریک

• المنت فیلترها و مش پدهای برج های جذب در صنایع تولید کلر • المنت فیلترها و مدیاهای برج های خشک کن، برج های میانی و نهایی خطوط تولید اسید سولفوریک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | شرکت مهندسی آردا زیست