المنت در تهران

فروش المنت سیمی - فروش پارچه نسوز

فروش سیم المنت فروش پارچه نسوز تهیه و توزیع سیم المنت المنت سیمی المنت سیمی مورد استفاده گوناگون در صنعت حرارتی دارد از جمله در کوره ها تا 1200 درجه سان...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۴:۱۰ | علیرضا علیزاده