اتیکت زن ، لیبل زن در تهران

دستگاه تاریخ زن

شرکت تکنیک کنترل ، دستگاه تاریخ زن را با هدف اتوماسیون بخش تاریخ زنی در صنایع بسته بندی ، طراحی و تولید نموده است. دستگاه تاریخ زن برای کنترل جک و موتور تاری...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تکنیک کنترل