نرم افزار اصناف در تهران

بانکداری متمرکزتحت وب اعتماد

در هر سازمان و ارگانی و بخصوص موسسات بانکداری جهت بقاء و تداوم و ماندگاری می بایست با مدیریت کارآمد و علمی همگام با شرایط تاثیر گذار بر مجموعه خود تهدیدهارا ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بانکداری اعتماد

سیستم کامل حقوق دستمزد

سیستم کامل حقوق دستمزد ویژه پروژه های دانشگاهی با قابلیت های : • امکان تعریف بانک ها • امکان تعریف شهر ها • امکان تعریف سمت ها • امکان تعریف مرکز هزینه ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | صابری