نرم افزار آموزشی در تهران

Orcalay 3.1

این نرم افزار به همراه نرم افزارOrcaflex ابزاری قدرتمند جهت انجام پروژه های Offshore شمرده می شوند. نرم افزار مذکور در زمینه طراحی و تحلیل riser ها و کابلهای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | پیمان ناصری

CHEMPRO Suite 6.31

جهت طراحی وشبیه سازی واحدهایFlare و شبکه های انتقال گازوآب و تعیین ابعاد Flow meterها،Control valveها،Relief ValveهاوDynamic Flash بکار می رود. تحلیل شبکه خ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | پیمان ناصری

Electronic Corrosion Engineer 5

Electronic Corrosion Engineer 5 Electronic Corrosion Engineer 4.0.3 این نرم افزار جهت انتخاب متریال مناسب برای خطوط جریان و لوله استفاده می شود. نرم افز...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | پیمان ناصری

PLANTFLOW 6.0

این نرم افزار یک برنامه تک منظوره برای ساده سازی فرآیند تحلیل جریان شبکه های لوله کشی میباشد. این برنامه با محاسبه افت فشار و سرعت جریان در شبکه های باز و بس...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | پیمان ناصری