نرم افزارهای 10-چ (با سال جدید آنها - تهران

اینتل سیستم: ش : ۰۹۳۷۴۵۴۳۹۷۱-۰۹۱۹۳۲۹۴۴۲۸۹

نرم افزارهای 10-چ (باسال جدید آنها) شامل: OpendTect v3.2.2b for Windows OpenMind.HyperCAD.v2006 OpenSpirit v3.15 Win32 OpenSprit 2.8 for Windows.Solaris opera vector fields v12 OPNET MODELER 15 Optimal Solutions Sculptor v2.1 OPTIS OptisWorks v2011 optis speos caa v8 OPTIS Spoes v2008 OPTISWORKS 2009 Optitex v12 Optiwave OptiBPM 11 Win Optiwave OptiFDTD v10 Optiwave OptiFiber 2.1 Win Optiwave OptiGrating 4.2.2 Win Optiwave OptiSystem v10 Orca3D.v1.2.3 Orcaflex 9.7 ORTHOCRAT.TRAUMACAD.V2.0 OSLO.Premium.v6.5 PAFEC-FE.V8.8 PAM-DieMaker.v2011 for CATIA Pamstamp 2G V2008 PAM-TFA.V2011 for CATIA PanelShop v8 Paradigm Explorer 7.2 for Linux.Solaris Paradigm Focus 5.4 for Linux.Solaris Paradigm GeoDepth 8.2 for Linux.Solaris Paradigm Geolog v6.7.1 for Windows Paradigm GeoSec 3D 3.2 for Linux.Solaris Paradigm Gocad 2.52 for Windows Paradigm GOCAD.V2009 for Windows Paradigm iMap 1.2 for Linux.Solaris Paradigm Probe 5.2 for Linux.Solaris Paradigm Reservoir Navigator 2.2 for Paradigm SeisEarth 1.2 for Linux.Solaris Paradigm SKUA.V2009 Paradigm SolidGeo 3.2 for Linux.Solaris Paradigm StratiMagic 3.2 for Linux.Solaris Paradigm Sysdrill IDEAS 2.4 for Windows Paradigm Sysdrill v2009 Paradigm Vanguard 4.2 for Linux.Solaris Paradigm VoxelGeo 3.1 for Windows Paramarine 6.1 ParCAM 8.11 PASW MODLER 13 (Spss clementine 13) PCBM LP Provisional v2009.16 PCBNavigator v5.0 PC-Pump 2.65 for Windows pdms 2013 PEOffice 5.1 for Windows PerfectCUT.V5.0 Permedia Mpath v4.16 Petra 1.18 GeoPlus for Windows Petrasim v4.1 Petrel 2013 Petroleum.Experts.IPM.v7.5 Petrolog 10.4.2 for Windows petro-sim Petrosim.v3.0SP2 petrosys.v16 pfc3d v4 PGI P_EOR 2 for Windows PGI ROD Pumping Suite 2.41.2 for Windows PGI Sandpro 4.2 for Windows PGI WellComp 4.1 for Windows PGM10 OPTITEX 2006 phast 6.7 Photogrammetry Matrix) 3D Photomodeler Scanner v2014 Photopia 3.1 PICKER 5.4 Pinnacle StimPlan 5.4 for Windows Pinnacle StimPT 2007 for Windows Pinnacle.FracproPT.2007.v10.4.52 for Windows PIPE-FLO Pro 2013 Pipeline.Studio.V3.2 Pipenet 1.5 Pipenet v9 Piping.Systems.FluidFlow.v3.08 PLANET EV 4.0 planit alphacam 2012R1 Planit Solutions Alphacam 2011 CAD/CAM PLANT-4D v7.7 PlantWAVE PDMS v3.99 Plate'n'Sheet Professional Version 4.05.01 PLAXIS 3D Dynamics 2012 Plaxis 3D Foundation 2.1 PLAXIS 3D PlaxFlow 2012 Plaxis 3D tunnel v2.2 Plenmaster ¢ٍV3.29 plus2d 2012 Poseidon 9 PowerInspect v5040 PowerLog 2.61a for Windows powersim v6 PRA BasinMod 2005 for Windows PRG Paulin v2007(FEPIPE PRGSOFT FEPIPE 4.5 PROCAM DIMENSIONS V_5.1.0.18 Process.Systems.Enterprise.gPROMS.v3.15 Proficy iHistorian3.1 Proficy Realtime Information Portal2.6 pronest 2012 Proni 1 for Windows Propcad 2011 Propexpert 2010 Prosim.Ariena 6.1.2.1 Prosim.Batch Column Prosim.Batch Reactor Prosim.Component.Plus.3.4.0.7 Prosim.Plus 1.7.7.3 Prosim.Prophy.Plus.32.v3.1 ProSource.v8 PSCAD v4.2 PSS/E 30.0.0 PTC Windchill R9.1 M050 PTC.CADDS 5i REVISION 14 PumpLinx.v3.2 pvsyst v6 PVTSim.v19 qform v5 Quantumwise.Atomstix.Toolkit v2013 QUESTOR 9.1 for Windows Radan 2012 R1 RAMINT RAM Advanse 2D & 3D FEA v5.1 RAMINT.RAM.ADVANSE.V5.1.Multilanguage RC2 2000 for Solaris RC2V1.0 Build75 for Windows Rebis AutoPIPE v6.3 Rebis AutoPlant v2.0 Rebis.PlantFLOW.v6 Rebis.WinNOZL.v3.0 Recon for linux 2.3.6 Recon for Sun 2.3.5 Refectorcad1.5 Remcom WirelessInSite 2.5 Remcom XFdtd 7.3 Remcom XGtd 2.5 RemCom.XFDTD.Bio-Pro.v6.3 RES2DINV 3.55.32 for Windows.Solaris Resassist 2007 Resbalance 2003 for Windows Rhino4.0SR9(Contain RhinoArt with RhinoCam together run RhinoCAM,RhinoNest,shipdesign,Orca3D,Rhino RhinoMarine.v4.0.3 Ricardo Software Wave v7.0 RMS(Reservoir Modeling System) 9.07 for Roche.NimbleGen.NimbleScan.v2.5 RockWare.AqQA.v1.1.5.1 RockWare.LogPlot.7.v7.3.61.86 RockWare.RockWorks.v2009.2.5 RokDoc v5.0 ROMAX.Design.v12.6 ROMAX.SOFTWARE.SUITE.V12.6 RotorInsa.v3.4.2 ROXAR.IRAP.RMS.V2009 Roxar.Irap.RMS.v2011 RRS 2 for Windows rsoft photonics v8.1 RunGE XPAC v7.5 SACS.5.3.SP1 Safe.Software.FME.Desktop.2008 Sandpro4.3 Scalechem3.1 Scandpower Petroleum Technology OLGA 2012 Scanpower MEPO.v3.1 Scanvec Amiable Enroute 5.0 cracked Schlumberger CemCade v4.4 Schlumberger ECLipse 2012 Schlumberger FracCADE 5.01 for Windows Schlumberger GeoFrame 4.5 Schlumberger OFM 2007.1 Schlumberger Perforating Analysis (SPAN) v8.0 Schlumberger Petrel 2005/2007 for Windows Schlumberger PipeSim 2009.1 for Windows Schlumberger SandCADE 5 for Windows Schlumberger StimCADE 3.1 for Windows Schlumberger TDAS v6.1.7 Schlumberger.DBR.SOLIDS.V4.2 Schlumberger.Drilling.Office.V2008.1 Schlumberger.Hydro.GeoBuilder.v2009.1 Schlumberger.HydroGeoBuilder.v2009.1 SCHLUMBERGER.IP(Interactive.Petrophysics) 3.5 SCHLUMBERGER.PETREL 2012 SCHLUMBERGER.PIPESIM.V2012 Schlumberger_WELLTEST_6.2 Schneider Electric UNITY PRO XL V4.0 ScopeView v1.12 SDI CGM Office 2.00.50 for windows SDI Convert 7.9.0 for windows SDI Dgn 1.12.8 SDI for windows Segue.SilkPerformer.v7.0 SeisbaseXP seisimager.pikwin 3.1.4 with plotrefa 2.73 SeislogPlus 8.0b for Windows Seismic Micro-Technology SMT 8.3 SeisMod 3 for Windows Semcad 14.6 S-GeMS 1.2 for Windows SGI.OpenGL.Performer.v3.2.2 SGI.OpenGL.Volumizer.v2.9 Sheetworks.v11 ShipConstructor 2012 Shipflow 4.2 Shipmo shipweight shoemaster 11 sigmanest 9 Sigrity SpeedXP Suite v11.0 Win64 Silvaco AMS 2008 Silvaco Char 2008 Silvaco TCAD 2012 Silvaco UTMOST III/IV 2008 SimaPro v7.3 Simetrx Simpis v4.2 Simpack v9.3 به فروش می رسند. پیغام خود را ایمیل بفرستید : سفارش تهیه نرم افزار و مقاله و..وکتاب الکترونیکی پذیرفته می شود

اینتل سیستم

تهران > تهران

ش : ۰۹۳۷۴۵۴۳۹۷۱-۰۹۱۹۳۲۹۴۴۲۸۹

Email

تعداد بازدید: ۱۶۷۷

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۰۷۶۳۷

تازه های سایر نرم افزارها در تهران

فروش نرم افزار مهندسی

پرداویژه کانون مشاوره و فروش و آموزش نرم افزارهای مهندسی تاسیس 1377 Intergraph PVElite 2017 Intergraph Caesar II 2017 Intergraph CADWorx 2017 I...

تهران | pardavijeh

ویکی پدیا نویسی خود را به ما بسپارید!

مطالب شما را در ویکی پدیا نشر می دهیم. "ویکی‌پدیا یک دانش‌نامه است و دانش‌نامه مجموعه‌ای از نوشتارهای خلاصه برای پوشش‌دادن اطلاعات تمام عرصه‌های دانس...

تهران | اوج دانش