استاندارد های انجمن هال علمی معتبر - تهران

کورش اخگری: ۰۹۱۲۱۸۹۹۱۲۹

45 آنتالپی استاندارد شیمی 46 آنتالپی استاندارد تشکیل شیمی 47 آنتالپی استاندارد واکنش شیمی 48 استاندارد جامعه‌شناسی 49 استاندارد فنی و مهندسی 50 استاندارد فیزیک 51 استاندارد مدیریت بحران 52 استاندارد آموزشی ارتقای بهداشت 53 استاندارد انتقال فیزیک 54 استاندارد اندازه‌گیری فیزیک 55 استاندارد ایزو فیزیک 56 استاندارد بسامد فنی و مهندسی 57 استاندارد بسامد فیزیک 58 استاندارد تابش مدیریت بحران 59 استاندارد تلویزیون فنی و مهندسی 60 استاندارد تلویزیون فیزیک 61 استاندارد جرم فیزیک 62 استاندارد داخلی شیمی 63 استاندارد رمز فیزیک 64 استاندارد زندگی جامعه‌شناسی 65 استاندارد طول فیزیک 66 استاندارد عملکرد مدیریت بحران 67 استاندارد کردن شیمی 68 استاندارد مخابراتی فیزیک 69 استاندارد مواد خطرناک مدیریت بحران 70 استاندارد نرم‌افزار فیزیک 71 استاندارد نظامی فیزیک 72 استانداردسازی کشاورزی (اگرووک) 73 استانداردکردن علوم زمین 74 استانداردکردن فنی و مهندسی 75 استانداردها کشاورزی (اگرووک) 76 استانداردهای اولیه شیمی 77 استانداردهای اولیه اسیدی شیمی 78 استانداردهای اولیه بازی شیمی 79 استانداردهای ثانویه شیمی 80 استانداردهای درجه‌بندی شیمی 81 استانداردهای شیمیایی شیمی 82 استانداردهای غذایی کشاورزی (اگرووک) 83 استانداردهای زندگی کشاورزی (اگرووک) 84 افزایش استاندارد شیمی 85 تجزیه استاندارد علوم زمین 86 دستورالعمل عملیاتی استاندارد مدیریت بحران 87 سنگ استاندارد علوم زمین 88 شناسه(استاندارد) فنی و مهندسی 89 مواد استاندارد علوم زمین پایه‌ای برای مقایسه در داوریهای ارزشیابی یا اندازه‌گیری که با بایدها سر و کار دارد. استانداردسازی پدیده‌ها، فعالیتها و محصولات از جمله اقداماتی هستند که انجام بعضی امور در جامعه را یکنواخت و هماهنگ می‌کنند و اطمینان به وجود می‌آورند که اگر کار بر اساس استاندارد مربوط انجام شود دارای ویژگیهای مورد نظر خواهد بود. استاندارد عملکرد استاندارد مواد خطرناک آزمایش آیین‌نامه ساختمانی حفاظت در مقابل آتش‌سوزی فنی و مهندسی استاندارد استاندارد بسامد استاندارد تلویزیون شناسه(استاندارد) آیین‌نامه‌ ساختمانی رمز الکتریکی شناسه بالابر شناسه تهویه شناسه جوشکاری شناسه خط‌لوله شناسه دیگ بخار شناسه دیگ فشار مقیاس دما آزمایش استانداردکردن اصطلاح‌شناسی بازرسی بهره‌دهی تضمین کیفیت دانه‌بندی درجه‌بندی عملکرد قابلیت اطمینان قابلیت حمل نرم‌افزار رایانه‌ای قانون و قانونگزاری کالب‌زنی کنترل تولید کنترل کیفیت مشخصات مهندسی ارزش نمونه‌برداری همپذیر شبکه یکای اندازه‌گیری standard AGROVOC Biological Sciences Chemistry Crisis Management Engineering Geosciences Health Promotion Physics Sociology ارتقای بهداشت جامعه‌شناسی شیمی علوم زمین علوم زیستی فنی و مهندسی فیزیک مدیریت بحران کشاورزی (اگرووک)

کورش اخگری

تهران > تهران

۰۹۱۲۱۸۹۹۱۲۹

Email

تعداد بازدید: ۵۹۱۷

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۸۶۵۵۴

تازه های سایر نرم افزارها در تهران

فروش نرم افزار مهندسی

پرداویژه کانون مشاوره و فروش و آموزش نرم افزارهای مهندسی تاسیس 1377 Intergraph PVElite 2017 Intergraph Caesar II 2017 Intergraph CADWorx 2017 I...

تهران | pardavijeh

ویکی پدیا نویسی خود را به ما بسپارید!

مطالب شما را در ویکی پدیا نشر می دهیم. "ویکی‌پدیا یک دانش‌نامه است و دانش‌نامه مجموعه‌ای از نوشتارهای خلاصه برای پوشش‌دادن اطلاعات تمام عرصه‌های دانس...

تهران | اوج دانش