سیستم رزرو وقت تلفنی - تهران

فارسیکام: ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۲۷ - ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۲۸ - ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۲۹

این سیستم برای انجام اعمال رزروآسیون بیمارستانها ، هتلها ، آرایشگاهها و ... قابل استفاده می با شد و بر اساس هر کدام از این اماکن قابل طراحی و تعریف می باشد. در این سیستم امکان تعریف متخصص های مختلف ، بازه های زمانی ارائه خدمات ، ساعات کاری در روزهای مختلف هفته ، وجود دارد . نرم افزار با استفاده از این تنظیمات کلیه امور مربوط به رزرو وقت را بصورت خودکار انجام داده و در نهایت یک گزارش کامل از وقتهای رزرو شده برای هر متخصص بصورت مجزا ارائه می نماید. امکان تعیین وقت به صورت اتوماتیک و دستی و همچنین امکان تغییر و انصراف از وقت رزرو شده در این سیستم وجود دارد.

فارسیکام

تهران > تهران

۰۲۱۸۸۵۴۷۸۲۷ - ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۲۸ - ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۲۹

Email

آدرس: سهرورودی شمالی

تعداد بازدید: ۴۴۷

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۲۰۱۳۶۸

تازه های سایر نرم افزارها در تهران