سایر موارد در تهران

ترازو و قفسه

قفسه خود ایستا به طول 11 متر با کف ساده و 10 عدد کف حبوباتی و ترازوی کارین 50 کیلیویی با بارکد خوان و صندوق با قیمت مناسب به فروش می رسد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | حاج علی سیدپیروی