بارکد خوان در تهران

بارکد خوان کابلی TYSON TY 2012

نوع دستگاه:بارکدخوان نوری Linear Imager ویژگی:دارای قابلیت تنظیم برای قرائت اتوماتیک بارکد بدون فشار کلید منبع نوری:Red LED 610-650 nm فاصله قرائت:از صفر ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | محمدیان