گواهینامه CE , گواهی CE , مدرک CE - تهران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران: ۰۲۱۵۵۹۳۴۰۵۵ - ۰۲۱۵۵۹۳۰۱۲۱ - ۰۲۱۵۵۹۷۲۴۸۶

گواهینامه CE , گواهی CE , مدرک CE گواهینامه CE , گواهی CE , مدرک CE مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درزمینه مشاوره و اخذگواهی نامه CE باداشتن افتخارهمکاری باصدهاشرکت مطرح ایران آمادگی خودرادرجهت ارائه اطلاعات بصورت رایگان و اخذگواهینامه های مورد نیاز سازمانها و شرکتهاو موسسات اعلام میدارد.ازجمله خصوصیات همکاری بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران داشتن قیمت فوقالعاده پایین ورقابتی،ایجادفضای آموزشی وکاملاکاربردی واثربخش میباشد. اعم فعالیتهای مرکز سیستم کاران به شرح زیراست. اخذگوا ینامه ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت ) ISO9001 اخذگواهی نامه ایزو 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) ISO14001 اخذگواهی نامه اوهساس ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایی) OHSAS18001 اخذگواهینامهHSE اخذگواهی نامه ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ) ISO22000 , HACCP اخذگواهی نامه ایزو 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ) ISO 10002 اخذگواهی نامه ایزو 10001 ( سیستم مدیریت اربتاط بامشتریان ) ISO10001 اخذگواهی نامه ایزو 10004 ( سیستم مدیریت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان ) ISO 10004 اخذگواهی نامه ایزو 29001 ( سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت،گاز و پتروشیمی ) ISO/TS29001:2010 اخذگواهی نامه ایزو 13485 ( سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی) ISO 13485 اخذگواهی نامه ایزو 27001 ( سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ) ISO 27001 اخذگواهی نامه ایزو 28001 ( سیستم مدیریت زنجیره تامین ) ISO 28001 اخذگواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS اخذگواهینامه سیستم مدیریت انرژیEN 16001:2009 اخذگواهینامه حلالHALAL اخذگواهینامه سیستم مدیریت امنیت موادغذائی درمراکز عرضه عمده وخرده فروشیها ( آژانس ایمنی غذای انگلستان ) SFBB Safer food Better Business اخذگواهی نامه ایزو 10015 ( سیستم مدیریت آموزش ) ISO 10015 اخذگواهینامه ایزو 15189 ( سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه های تشخیص طبی ) ISO 15189 اخذ گواهینامه CE مدرک CE نشان CE لوگو CE از اروپا جهت کسب اطلاعات بیشتر بصورت رایگان واطلاع ا زهزینه ها ی واقعی میتوانید باشماره های زیرتماس حاصل فرمایید. 021-55934055 021-55930121 021-55972486 09123572091 وب سایت : WWW.SYSTEMKARAN.COM WWW.SYSTEMKARAN.ORG رایانامه : INFO@SYSTEMKARAN.ORG

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

تهران > تهران

۰۲۱۵۵۹۳۴۰۵۵ - ۰۲۱۵۵۹۳۰۱۲۱ - ۰۲۱۵۵۹۷۲۴۸۶

Email

آدرس: تهران

تعداد بازدید: ۱۷۳۴

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۴۳۴۶۱۵

تازه های خدمات مشاوره در تهران