اتوبارباربری//// تهران پرند//ازکلیه نقاط - تهران

Otobar: ۰۹۱۹۴۰۲۸۲۰۴

حمل بارواثاثیه منزل.. ادارات .شرکتها باکارگران متخصص وکاربلد از تمام نقاط تهران تماس با نزدیکترین شعبه...... 17 31 17 55 ::021 17 31 17 55 021 84 16 19 66 ::021 89 78 29 44 021 78 72 63 88 021 دراسرع وقت

Otobar

تهران > تهران

۰۹۱۹۴۰۲۸۲۰۴

آدرس: منیریه.وحدت اسلامی.ابوسعید

تعداد بازدید: ۲۴

به روز رسانی: امروز ۲۱:۴۷

شناسه آگهی: ۱۲۵۴۸۷۵

تازه های بسته بندی و حمل اثاثیه در تهران