گلچین بار - بسته بندی اثاثیه در منطقه شریعتی - تهران

حسین علی: ۰۲۱۸۸۵۳۳۶۷۲ - ۰۹۱۲۸۴۴۷۰۱۶ - ۸۸۵۳۷۸۰۵ - ۴۴۲۰۴۹۷۷

حمل نقل اثاثیه منزل واداری به تمام نقاط کشور شهروشهرستان-خاور-نیسان-وانت-کامیون صددرصدتضمین باکادرمجرب

حسین علی

تهران > تهران

۰۲۱۸۸۵۳۳۶۷۲ - ۰۹۱۲۸۴۴۷۰۱۶ - ۸۸۵۳۷۸۰۵ - ۴۴۲۰۴۹۷۷

Email

آدرس: شریعتی-ظفر-میرداماد-دولت-

تعداد بازدید: ۱۷۹

به روز رسانی: امروز ۰۸:۰۰

شناسه آگهی: ۸۴۲۴۱۹

تازه های بسته بندی و حمل اثاثیه در تهران