نقل و انتقال ارزی بین المللی - تهران

عل حاتمی: ۰۹۳۸۲۴۹۶۶۴۹

نقل و انتقال از هر کشور دنیا به سایر کشور ها به هرمیزان و با هر مبلغ با هر واحد پولی در هر زمان از شبانه روز ظرف کمترین زمان ممکن امکان پذیر است. نرخ کارمزد: تنها3.7درصد تخفیف برای مبالغ سنگین تنها یک تماس: روش انجام کار: انتقال مستقیم (TT) بحساب ما و ارائه ضمانت تا واریز به حساب شماست(برای حتی یک ساعت) پرینت حساب ما گویای کار ماست اولویت کار ماباشرکت های خصوصی و بین المللی معتبر است

عل حاتمی

تهران > تهران

۰۹۳۸۲۴۹۶۶۴۹

تعداد بازدید: ۲۴۵

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۰۳۲۹۹

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی