مشاوره پایان نامه و تحلیل های آماری - تهران

سعید درخشی: ۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

++++++ آمارکده ++++++ خدمات گروه مشاوره آمارکده: 1- ارائه موضوعات روز پایان نامه به همراه مقالات بیس و پایه 2- ارائه پروپزال پیشنهادی برای پایان نامه 3- ارائه پیشینه های تحقیق از بین مقالات خارجی و داخلی 4- تشریح متغیرهای تحقیق و نحوه سنجش و فرضیه سازی و محاسبات متغیرها 5- ارائه تحلیل های آماری پیشرفته و دقیق برای فرضیات با نرم افزارهای SPSS و Eviews , .... 6- ارائه نتیجه گیری های حاصل از تحقیق و پیشنهادات برای آینده 7- استخراج مقالات معتبر از پایان نامه و چاپ در نشریات معتبر ارائه تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی پایان نامه نویسی و مقاله نویسی ارائه اطلاعات مالی شرکتهای بورسی درخشی 0 44 22 66 0914

سعید درخشی

تهران > تهران

۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

Email

تعداد بازدید: ۸۸۳

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۱۳۲۰۴

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی