انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری - گزارش حسابرسی - تهران

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777: ۰۹۱۲۵۰۴۵۲۷۶ - ۶۶۴۶۸۹۱۷

خدمات حسابداری - خدمات مشاوره در زمینه امور مالیاتی ازقبیل دفاتر کل و روزنامه و اظهارنامه مالیاتی .پیاده سازی سیستم و آموزش نرم افزار مالی و اتوماسیون اداری و اعزام نیروهای متخصص مالی . شرکت در مزایدهاو مناقصات دولتی و خصوصی در فعالیت موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه ورهرام دانشفر رئیس هیات مدیره تلفن 09125045276 - انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی شرکت های صنعتی - بازرگانی - خدماتی- پیمانکاری - حسابرسی مالی ، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی داخلی و بازرسی قانونی - مشاوره مالی ، مالیاتی و بیمه - تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی و تهیه صورتهای مالی - استقرار حسابدار پاره قت و تمام وقت به سراسر کشور - مشاوره تخصصی و ارائه نرم افزار های مالی متناسب با حرفه و بودجه شما تلفن دفتر رشت 3245142-0131 دفتر تهران88212949-021

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777

تهران > تهران

۰۹۱۲۵۰۴۵۲۷۶ - ۶۶۴۶۸۹۱۷

تعداد بازدید: ۶۷۷

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۲۲۳۶۳

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی

ارائه کلیه خدمات مالی و حسابداری حسابرسی شامل:ثبت رویدادهای مالی،تهیه و تنظیم صورتهای مالی،تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیات عملکرد وارزش افزوده،تحریر دفاتر...

تهران | علی نوری

مشاوران امین پایتخت

انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ،مالیاتی ، شرکتها و موسسات (بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری ، تولیدی ) و تهیه انواع گزارشات مالی متناسب با وضعیت کاری و سی...

تهران | مشاوران امین پایتخت