انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری - گزارش حسابرسی - تهران

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777: ۰۹۱۲۵۰۴۵۲۷۶ - ۶۶۴۶۸۹۱۷

خدمات حسابداری - خدمات مشاوره در زمینه امور مالیاتی ازقبیل دفاتر کل و روزنامه و اظهارنامه مالیاتی .پیاده سازی سیستم و آموزش نرم افزار مالی و اتوماسیون اداری و اعزام نیروهای متخصص مالی . شرکت در مزایدهاو مناقصات دولتی و خصوصی در فعالیت موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه ورهرام دانشفر رئیس هیات مدیره تلفن 09125045276 - انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی شرکت های صنعتی - بازرگانی - خدماتی- پیمانکاری - حسابرسی مالی ، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی داخلی و بازرسی قانونی - مشاوره مالی ، مالیاتی و بیمه - تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی و تهیه صورتهای مالی - استقرار حسابدار پاره قت و تمام وقت به سراسر کشور - مشاوره تخصصی و ارائه نرم افزار های مالی متناسب با حرفه و بودجه شما تلفن دفتر رشت 3245142-0131 دفتر تهران88212949-021

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777

تهران > تهران

۰۹۱۲۵۰۴۵۲۷۶ - ۶۶۴۶۸۹۱۷

تعداد بازدید: ۶۹۳

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۰۲۲۳۶۳

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی