مهدی غفاری -مشاور مالی و مالیاتی - تهران

مهدی غفاری: ۷۷۱۸۶۴۵۹

حسابداری، اظهارنامه مالیاتی، حسابرسی و خدمات قابل ارائه در زمینه های: عملیات حسابداری: 1) انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی شرکتها) و موسسات، 2) تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی -گزارش فصلی - ارزش افزوده 3) ارائه مشاوره مالی، 4) تهیه صورتهای مالی اشخاص حقوقی وگزارشات حسابرسی صورت هایمالی جهت ارایه به دارایی نقص صفر استاندارد انجام درست کار در بار اول است عضو انجمن حسابداراران خبره ایران فرجام 77186459 شریعتی 88410789 همراه 09125873029

مهدی غفاری

تهران > تهران

۷۷۱۸۶۴۵۹

Email

تعداد بازدید: ۴۳۳۸

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۸۵۳۶۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی