مشاوره پایان نامه های حسابداری - تهران

سعید درخشی: ۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

.......پایان نامه حسابداری....... تیم تخصصی آمارکده خدمات زیر را ارائه می کند: 1- مشاوره و تهیه و تنظیم پایان نامه های حسابداری در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 2- تهیه مقالات روز برای چاپ در نشریات داخلی و خارجی 3- تجزیه و تحلیل داده های آماری از طریق نرم افزار های SPSS و EVIEWS و.... آماده سازی فصل 4 پایان نامه 4- ارائه داده های آماری و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در شرکتهای بورسی 5- ارائه تحلیل های آماری برای شرکتهای خصوصی و دولتی و پروژه های تجاری 6- ارائه تحلیل های آماری برای مدیران فروش از روند بازار و روند فروش های خود بصورت ریز و کل 7- ارائه تحلیل های آماری برای مدیران مالی جهت بررسی روند حساب های هزینه، درآمد و تولید و سایر حسابها و .... جهت هماهنگی: درخشی 0 44 22 66 0914

سعید درخشی

تهران > تهران

۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

Email

تعداد بازدید: ۱۵۲۷

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۸۶۶۲۲

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی