حسابداری - تهران

سیاوش رحیمی نژاد: ۰۹۱۲۳۰۸۷۰۱۹

حسابداری دفتر ، مغازه ، شرکت و کارگاه همچنین حسابداری رستورانها و فست فود ها کلیه مناطق تهران و حومه

سیاوش رحیمی نژاد

تهران > تهران

۰۹۱۲۳۰۸۷۰۱۹

Email

تعداد بازدید: ۱۰۶

به روز رسانی: ۴ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۰۹۰۹۰۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی