نرم افزارهای حسابداری مالی اداری - تهران

سرامد: ۰۹۱۲۲۸۸۶۰۳۶

ما ادعا نمیکنیم.حقیقت میگوییم.انواع نرم افزارهای سیستم مالی وپیمانکاری.مالی بازرگانی.مالی بازرگانی صنعتی. تحت شبکه و تک کاربره.سیستم یک پارچه تحت شبکه.سیستم اموال و دارائی ثابت .سیستم اتوماسیون اداری .کاربر نا محدود.سیستم مالی پیمانکاری خدماتی تک کاربره و تحت شبکه. با پشتیبانی ماهانه. خدمت به شما سرافرازی ما است. 09122886036 سرامد

سرامد

تهران > تهران

۰۹۱۲۲۸۸۶۰۳۶

Email

تعداد بازدید: ۷۹۷

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۹۲۹۹۲

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی