آمورش حسابداری بازرگانی - تهران

مهدی گودرزی: ۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸

دوره های تدریس خصوصی امور مالی و اداری. -حسابداری دستی -حسابداری با نرم افزار -آمزش تهیه لیست حقوق و دست مزد -آموزش تهیه لیست بیمه دستی و با استفاده از نرم افزار -آموزش کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری -آموزش تهیه خلاصه وضیعیت حقوق ماهانه سازمان مالیاتی -تهیه صورت های مالی، دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی -مشاوره مالی و مدیریت مالی به علاوه آماده به همکاری به صورت پاره وقت _آموزش حسابداری کاربردی مخصوص مدیران(جهت کنترل و نظارت بر بخش مالی) _آموزش حسابداری کاربردی مخصوص افراد علاقه مندان به فعالیت در امور مالی.

مهدی گودرزی

تهران > تهران

۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸

Email

تعداد بازدید: ۷۰۸۷

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۴۴۱۸۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی