ارائه خدمات پروژه ای و نیمه وقت حسابداری - تهران

حسابان تدبیر پارس: ۰۹۱۲۴۱۱۴۹۹۷ - ۰۲۱۶۶۵۹۳۹۶۴

ارائه فعالیت های پروژه ای حسابداری از قبیل: به روز کردن حسابهای معوق افتتاح حساب و راه اندازی نرم افزار مالی طراحی کدینگ متناسب با نیاز شرکتها و موسسات گزارش گیری مالی با دریافت اطلاعات جاری شرکتها و همچنین ارائه خدمات: انجام پاره وقت امور حسابداری و مالی تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی و بیمه (( به صورت حضوری و غیر حضوری ))

حسابان تدبیر پارس

تهران > تهران

۰۹۱۲۴۱۱۴۹۹۷ - ۰۲۱۶۶۵۹۳۹۶۴

Email

تعداد بازدید: ۶۰۵

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۵۱۱۱۸۷

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی