صدور گواهی ارزش افزوده - تهران

بازرگانی سیمرغ: ۰۹۱۰۹۲۲۵۰۱۳ - ۰۲۱۸۸۴۸۷۷۱۴

صدور گواهی ارزش افزوده توسط بازرگانی سیمرغ ** از جمله خدمات این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود : • ارائه گواهینامه ارزش افزوده • اخذ و فروش کارت بازرگانی (Business Cards ) از قیبل کارت بازرگانی شخصی و شرکتی به همراه وکالتنامه رسمی • ثبت شرکت – پلمپ دفاتر قانونی – حل اختلافات مالیاتی – ارائه صورت های مالی حسابرسی

بازرگانی سیمرغ

تهران > تهران

۰۹۱۰۹۲۲۵۰۱۳ - ۰۲۱۸۸۴۸۷۷۱۴

تعداد بازدید: ۶۹۸۰

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۵۲۵۶۲۹

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی