گزارش حسابرسی ، انجام خدمات حسابرسی مالی - تهران

مجتبی نوروزی: ۰۹۱۲۴۰۲۰۱۷۶

((( گزارش فوری حسابرسی ، انجام خدمات حسابرسی مالی ))) گزارش حسابرسی جهت بانک ، دارائی ، مناقصه و مهاجرت. گزارش حسابرسی برای واحد های صرافی جهت ارایه به بانک مرکزی. گزارش حسابرسی برای پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاترقانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر توسط موسسه حسابرسی در تهران مشاوره در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات و جرائم مرتبط با موارد زیر: 1 - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی 2 - مالیات تکلیفی 3 - مالیات بر درآمد اجاره ، بر حقوق ، بر ارزش افزوده 4 - انجام کلیه امور حسابداری و خدمات مالی و برون سپاری امور حسابداری موسسه ما آمادگی خود را برای انجام کلیه امور حسابرسی شرکتها و نهادهای خصوصی اعلام میدارد. ارایه گزارش حسابرسی و با قیمتی مناسب

مجتبی نوروزی

تهران > تهران

۰۹۱۲۴۰۲۰۱۷۶

Email

تعداد بازدید: ۶۴۰۸

به روز رسانی: امروز ۰۸:۵۲

شناسه آگهی: ۵۹۸۷۴۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی