حسابداری و حسابرسی - تهران

علی ناظم: ۰۲۱۸۸۴۹۹۴۳۶ - ۰۲۱۸۸۴۹۹۴۳۸

انجام کلیه امور حسابداری و ارزش افزوده و عملکرد فصلی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاوره در تهیه صورتهای مالی و گزارس حسابرسی مشاوره بیمه و تامین اجتماعی و تنظیم لایحه و دفاع مشاوره مالیاتی و ارزش افزوده و تنظیم لایحه و دفاع تهیه سیستم بهای تمام شده مشاوره در تهیه نرم افزار حسابداری براساس نیاز کارفرما تحریر دفاتر قانونی تنظیم لیست بیمه و لیست مالیات حقوق

علی ناظم

تهران > تهران

۰۲۱۸۸۴۹۹۴۳۶ - ۰۲۱۸۸۴۹۹۴۳۸

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۶۹۵۵

Email

آدرس: خ کریمخان زند خیابان ویلا خیابان اراک پلاک 36 واحد 10

تعداد بازدید: ۴۳۴

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۴۳۵۹۶

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی